Shopping Cart
ХЕНДИСЕПТ спрей - дезинфектант 1 литър  за ръце   - Биоцид

ХЕНДИСЕПТ спрей - дезинфектант 1 литър за ръце - Биоцид

В съответствие на световната здравна организация за борба с  COVID-19.68% изопропанолов спиртДезинфектант HANDYSEPT  спрей биоцид с вирусоцидно, бактерицидно и фунгоцидно действие.Одобрен...

Price: 9.60лв. без ДДС: 8.00лв.

В съответствие на световната здравна организация за борба с  COVID-19.

68% изопропанолов спирт

Дезинфектант HANDYSEPT  спрей

 биоцид с вирусоцидно, бактерицидно и фунгоцидно действие.

Одобрен от Министерството на Здравеопазването!

Разрешение: 1630-2 от 10 юни 2015 г.

1 ЛИТЪР - СПРЕЙ ПОМПА

Всички информационни листове за безопастност, разрешителни и разходни норми на предлаганите от Айекс ЕООД биоциди можете да изтеглите от тук: http://handysept.bg/sds-aut.htmlХЕНДИСЕПТСЕПТИЧАСХИПОСЕПТАЛКАЛИЧАСХИПО
Инфо лист за безопастност

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

изтегли

Разрешително от МЗ

№ 1630-2/10.06.2015

№ 1702-2/24.06.2015

№ 1624-2/06.08.2015

№ 1701-2/24.06.2015

№ 1625-2/06.08.2015

Други

разходна норма

разходна норма


ХЕНДИСЕПТ е професионален дезинфектант на спиртна основа със съдържание на изопропанолов спирт 68%. Биоцидът е подходящ за дезинфекция както на ръце, така и в хотели, ресторанти, офиси и други обекти.

За разлика от козметичните почистващи и хигиенизиращи препарати с временни разрешителни от 180 дена, ХЕНДИСЕПТ притежава постоянно разрешително от Министерството на Здравеопазването.

Подходящ за заведения и хотели!

Хигиенична дезинфекция на ръце – препаратът се нанася върху чисти, сухи ръце и се втрива в кожата в продължение най-малко на 30 секунди. Без изплакване.

Хигиенична дезинфекция на повърхности и машини – препаратът се нанася неразреден върху предварително почистени повърхности. Нанасянето става чрез разпръскване върху повърхността от разстояние 30 см. Необходимо е да се постигне пълно омокряне на дезинфекцираната повърхност.

За директна хигиенична дезинфекция на ръце и малки повърхности в ХВП, както и при машини за рязане, опаковане и пълнене. Спектър на действие: бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно (C. albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка). Механизмът на действие се изразява в увреждане на клетъчните мембрани на таргетните организми, денатуриране на протеините и последващо лизиране на клетката.

Време на въздействие: 30 секунди.

Няма данни за случаи на резистентност.

  • Спектър на действие: бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно (C. albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка)
  • Бързо се изпарява от ръцете и повърхностите, без да оставя следи и мирис
  • Готов за употреба и икономичен- за ръце 3мл., а за повърхности разходната норма е 40-50 мл/м2.
  • Подходящ за бърза дезинфекция на деликатни повърхности, където е нежелан и/или невъзможен достъпа на вода с цел изплакване.Индустриална химия
Състав: 68% 2-пропанол, пропан-1,2 диол, Д-лимонен / може да причини алергична реакция /, деминерализирана вода.
Технически данни: Външен вид: безцветна течност; Мирис: на алкохол или аромат; Плътност: 0,865-0,870; Съдържание на 2-пропанол: 680 гр./кг.; рН: 6,00-8,00
Сфери на приложение За директна хигиенична дезинфекция на ръце и малки повърхности в ХВП, както и при машини за рязане, опаковане и пълнене. Спектър на действие: бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно (c. Albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка). Механизмът на действие се изразява в увреждане на клетъчните мембрани на таргетните организми, денатуриране на протеините и последващо лизиране на клетката. Време на въздействие: 30 секунди. Няма данни за случаи на резистентност. СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА * Спектър на действие: бактерицидно (включително туберкулоцидно), фунгицидно (C. albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) * Бързо се изпарява от ръцете и повърхностите, без да оставя следи и мирис * Готов за употреба и икономичен- за ръце 3мл., а за повърхности разходната норма е 40-50 мл/м2. * Подходящ за бърза дезинфекция на деликатни повърхности, където е нежелан и/или невъзможен достъпа на вода с цел изплакване.
Начин на употреба: *Хигиенична дезинфекция на ръце – препаратът се нанася върху чисти, сухи ръце и се втрива в кожата в продължение най-малко на 30 секунди. Без изплакване. *Хигиенична дезинфекция на повърхности и машини – препаратът се нанася неразреден върху предварително почистени повърхности. Нанасянето става чрез разпръскване върху повърхността от разстояние 30 см. Необходимо е да се постигне пълно омокряне на дезинфекцираната повърхност. Без изплакване.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Съвети за безопасност: Опасни вещества: съдържа 68% 2-пропанол. Символи за опасност: F силно запалим. Рискови фрази: R11 лесно запалим, R36 дразнещ за очите, R67 парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. Фрази за безопасност: S2 да се пази от достъп на деца, S24/25 да се избягва контакт с очите и кожата, S26 при попадане в очите незабавно да се изплакнат с вода при отворен клепач в продължение на 15 минути и да се потърси медицинска помощ. В случай на инцидент или неразположение незабавно да се потърси медицинска помощ. Опаковките да се държат плътно затворени. S16 да се съхранява далеч от източници на запалване. Да не се пуши. S7 опаковката да се държи плътно затворена, S9 да се съхранява на добре проветриво място.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка: ПЕТ /ПЕ/ бутилка 1 л.; ПЕ туба 5 л.

Етикети: Индустриална химия

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!