Shopping Cart
ДЖАНТОЛ СУПЕР - почиства джанти и резервоари

ДЖАНТОЛ СУПЕР - почиства джанти и резервоари

Препарат за почистване на алуминиеви джанти, резервоари и др.Начин на употреба:Разрежда се 1:10 до 1:20 с вода. Нанася се с...

Price: 5.94лв. без ДДС: 4.95лв.

Препарат за почистване на алуминиеви джанти, резервоари и др.

Начин на употреба:

Разрежда се 1:10 до 1:20 с вода. Нанася се с с пръскалка и при необходимост се разтрива с четка. След отстраняване на замърсяването се измива с вода;


Индустриална химия
Състав: Минерални киселини, амфотерен ПАВ и вода.
Технически данни: Външен вид: безцветна течност; мирис: дразнещ; плътност:1,26;
Начин на употреба: Разрежда се 1:10 до 1:20 с вода. Нанася се с с пръскалка и при необходимост се разтрива с четка. След отстраняване на замърсяването се измива с вода;
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Съвети за безопасност: Символи за опасност: С, корозивно действащ, токсичен. Рискови фрази: R35 причинява силни изгаряния; R26/27/28,силно токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане; Фрази за безопасност: S 1/2 да се съхранява под ключ, далеч от достъп на деца; S26, при контакт с очите да се изплакнат веднага обилно с вода и се потърси медицинска помощ;S27 незабавно да се съблече замърсеното облекло;S28 след контакт с кожата да се измие обилно с вода;S36/37/39,да се носи подходящо защитно облекло,ръкавици и предпазни средства за лицето/очите;S51,да се работи в добре вентилирани помещения;S61, да не се изпуска в околната среда;
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 6 кг.; ПЕ туба 12 кг.; ПЕ туба 25 кг.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър

Етикети: Джантол супер, Индустриална химия, препарат, himia.bg

Ajex LTD - BULGARIA - 1505 Sofia, Cherkovna str. #53 Tel.+359.2.4444.116; +359.885.190.299; +359.889.021.131 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!