Shopping Cart
ТЕКСКЛИНЕР за ръчно почистване на текстилна тапицерия и килими

ТЕКСКЛИНЕР за ръчно почистване на текстилна тапицерия и килими

Високо пенлив препарат за ръчно пране на текстилна тапицерия и килими.Начин на употреба - 1:10 до 1:20 с вода. Използва се...

Price: 5.40лв. без ДДС: 4.50лв.

Високо пенлив препарат за ръчно пране на текстилна тапицерия и килими.

Начин на употреба - 1:10 до 1:20 с вода. Използва се пръскалка и микрофибърна кърпа или четка, както и прахосмукачка или екстрактор за машинно пране.Индустриална химия
Състав: Амфотерен и нейоногенни ПАВ, бронопол, оцветител и парфюм: бензилов салицилат ; амилцинамал- предизвикватчувствителност.
Технически данни: Външен вид: течност; мирис: на парфюм; плътност:1,00; рН на 1 %-ен разтвор – 7,00.
Начин на употреба: *1:10 до 1:20 с вода. Използва се пръскалка и микрофибърна кърпа или четка, както и прахосмукачка.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Съвети за безопасност: Символи за опасност: Xi, дразнещ. Рискови фрази: R 41,риск от сериозно увреждане на очите;R38,дразни кожата; Фрази за безопасност: S 2, да се пази далеч от достъп на деца;S26, при контакт с очите се изплаква обилно с вода и се търси лекарска помощ;S27,незабавно да се съблече замърсеното работно облекло;S28,след контакт с кожата да се измие обилно с вода;S36/37/S39,да се носи подходящо защитно облекло,ръкавици, предпазни средства за очите и лицето; S 46,при поглъщане да се търси мед.помощ и се покаже етикетът;
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка, при температури 5-30С;Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. ИЛБ се предоставя при поискване. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 5 кг.; ПЕ туба 10 кг.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър

Етикети: Тексклинер, Индустриална химия, препарат, безконтактно миене, himia.bg

Ajex LTD - BULGARIA - 1505 Sofia, Cherkovna str. #53 Tel.+359.2.4444.116; +359.885.190.299; +359.889.021.131 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!