Shopping Cart
СУПЕР ОБЕЗМАСЛИТЕЛ - за двигатели и омаслени части

СУПЕР ОБЕЗМАСЛИТЕЛ - за двигатели и омаслени части

Антистатичен, алкален препарат за измиване на двигатели и силно омаслени части.Начин на употреба - до 1:20 с вода – наболизатор или при...

Price: 5.94лв. без ДДС: 4.95лв.

Антистатичен, алкален препарат за измиване на двигатели и силно омаслени части.

Начин на употреба - до 1:20 с вода – наболизатор или при потапяне;
Индустриална химия
Състав: Алкален хидроксид>5%, амфотерен и нейоногенни ПАВ, фосфонат ,ЕДТА-4 натриева сол,антикорозионни съставки.
Технически данни: Външен вид: течност; мирис: специфичен; плътност:1,16; свободна алкалност-7%.
Начин на употреба: *до 1:20 с вода – наболизатор или при потапяне;
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Съвети за безопасност: Символи за опасност: С, корозивно действащ. Рискови фрази: R35, причинява силни изгаряния; Фрази за безопасност: S1/2 да се съхранява под ключ, далеч от достъп на деца; S26 при контакт с очите се изплаква обилно с вода и се търси медицинска помощ, S27 незабавно да се съблече замърсеното работно облекло, S28 след контакт с кожата да се измие обилно с вода, S36/37/39 да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици, предпазни средства за очите / лицето; S45 при неразположение да се търси медицинска помощ, S61 да не се изпуска в околната среда;
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 6 кг.; ПЕ туба 12 кг.;ПЕ туба 12 кг.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър

Етикети: Супер обезмаслител, Индустриална химия, препарат, безконтактно миене, himia.bg

Ajex LTD - BULGARIA - 1505 Sofia, Cherkovna str. #53 Tel.+359.2.4444.116; +359.885.190.299; +359.889.021.131 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!