Shopping Cart
ЦУНАМИ - измиване на джанти, двигатели, шасита

ЦУНАМИ - измиване на джанти, двигатели, шасита

Обезмаслител, алкален препарат за измиване на двигатели, джанти, шасита, чергила и др.Начина на употреба:ПРЕДИ ДОЗИРАНЕ РАЗКЛАТИ1:5/10 с вода- двигатели, шасита;1:20...

Price: 12.00лв. без ДДС: 10.00лв.

Обезмаслител, алкален препарат за измиване на двигатели, джанти, шасита, чергила и др.

Начина на употреба:

ПРЕДИ ДОЗИРАНЕ РАЗКЛАТИ

  • 1:5/10 с вода- двигатели, шасита;
  • 1:20 с вода – чергила, ремаркета;
  • 1:1 с вода – алуминиеви джанти;

никога в концентриран видИндустриална химия
Състав: Алкален хидроксид<5%, фосфонат,ЕДТА-4 натриева сол, амфотерен и нейоногенни ПАВ, гликол, антикорозионни съставки,оцветител.
Технически данни: Външен вид: двуфазна течност; мирис: специфичен; плътност:1,15; свободна алкалност – 4,5 %.
Начин на употреба: *********ПРЕДИ ДОЗИРАНЕ РАЗКЛАТИ********** *1:5/10 с вода- двигатели, шасита; *1:20 с вода – чергила, ремаркета; *1:1 с вода – алуминиеви джанти; *никога в концентриран вид;
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати.
Съвети за безопасност: Символи за опасност: С, корозивно действащ. Рискови фрази: R34, причинява изгаряния; Фрази за безопасност: S1/2 да се съхранява под ключ, далеч от достъп на деца; S26 при контакт с очите се изплаква обилно с вода и се търси медицинска помощ, S27 незабавно да се съблече замърсеното работно облекло, S28 след контакт с кожата да се измие обилно с вода, S36/37/39 да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици, предпазни средства за очите / лицето; S45 при неразположение да се търси медицинска помощ, S61 да не се изпуска в околната среда;
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка. Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 10 кг.

Етикети: Автокозметика

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!