Shopping Cart

Аерозолни генератори

Аерозолни генератори

АЕРОЗОЛНИ ГЕНЕРАТОРИ - описание:

     Аерозолните генератори са предназначени за гасене и локализация на пожари на:
     - твърди горими материали
     - лесно възпламеняващи се течности
     - горими електроизолационни материали
     - оборудване, различни материали и др.в т.ч. и намиращи се под напрежение.

     Благодарение на силно инхибиращото действие на аерозола върху процесите на горене, аерозолните генератори се очертават като едно от най-ефективните и икономически най-целесъобразни противопожарни средства, използвани в ежедневната практика.
     Използването на аерозолните системи за гасене на пожар позволява да се откажем от използването на скъпи помпи, тръби, балони, арматура и др., което силно намалява капиталовложенията и практически напълно отпадат експлоатационните разходи.
     Направените сравнителни анализи показват, че използването на автоматична система на аерозолното пожарогасене е от 5 до 50 пъти по-евтино от праховото, пенното и газовото пожарогасене.

     Основните предимства на аерозолните системи пред традиционните се свеждат основно до:
     - пълна екологична безвредност
     - при попадане на различни предмети, аерозолът много лесно се изчиства с прахосмукачка, изтрива се с кърпа или се измива с вода.

     Това води до пълно запазване на засегнатите материали и оборудване.
     - аерозолът не е токсичен и е химически неутрален
     - добър диелектрик
     - генераторите не изискват презареждане
     - стойността им е сравнително ниска
     - отсъстват напълно експлоатационните разходи.

     Приложение:
     - офиси
     - цехове и складове
     - гаражи и работилници
     - различни обекти на енерго системите
     - жилищни помещения и вили
     - автомобилния и ж.п.транспорт
     - морския и речен транспорт
     - аеро, жп гари
     - обществени зали помещения
     - различни шоу зали и т.н.

Сравнение на продукт (0)

Показва 1 до 23 от 23 (1 страници)
Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!