Shopping Cart

Прахови пожарогасители АBC Торнадо

Зареден, напълно окомплектован ( глава, манометър, маркуч, стойка за МПС / стойка за стена ), със “CE” маркировка, EN3...

Price: 17.00лв. без ДДС: 14.17лв.

Зареден, напълно окомплектован ( глава, манометър, маркуч, стойка за МПС / стойка за стена ), със “CE” маркировка, EN3 - 1 кг, 2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг, 25 кг, 50 кг, 100 кг.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.


1 кг. прахов пожарогасител АВС - Торнадо
2 кг. прахов пожарогасител АВС - Торнадо
6 кг. прахов пожарогасител ВС - Торнадо

Външен диаметър:  ф85мм
Обем: 1.25л.
Дължина на цилиндъра: 270мм
Тегло на цилиндъра: 0.7кг.
Тегло на пожарогасителя: 2.2кг
Съдържание на прах в пожарогасителя: 1кг
Температурен интервал: -30С -60С
Максимално работно налягане): 18bar
Тестово налягане: 27bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.0мм
Материал:  St12/DC01
Пожарен клас: 5А 34B C
Размер на опаковката: 10X10X37cm

Външен диаметър:  ф110мм
Обем: 2.5 л
Дължина на цилиндъра: 310мм
Тегло на цилиндъра: 1кг.
Тегло на пожарогасителя: 3.7кг
Съдържание на прах в пожарогасителя: 2кг
Температурен интервал: -30С -60С
Максимално работно налягане: 18bar
Тестово налягане: 27bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.07мм
Материал:  St12/DC01
Пожарен клас: 13А 70B C
Размер на опаковката: 12X13X41cm

Външен диаметър:  ф160мм
Обем: 7.9л.
Дължина на цилиндъра: 450мм
Тегло на цилиндъра: 2.8кг.
Тегло на пожарогасителя: 9.5кг
Съдържание на прах в пожарогасителя: 6кг
Температурен интервал: -30С -60С
Максимално работно налягане): 18bar
Тестово налягане: 27bar
Работен газ: Азот 
Минимална дебелина на цилиндъра: 1.24мм
Материал:  St12/DC01
Пожарен клас: 27А  183B  C
Размер на опаковката: 17X18X56cm


12 кг. прахов пожарогасител АВС - Торнадо

50 кг. прахов пожарогасител ВС - Торнадо
100 кг. прахов пожарогасител ВС - Торнадо

Външен диаметър: ф180мм

Обем: 13.6л.

Дължина на цилиндъра: 600мм

Тегло на цилиндъра: 5кг.

Тегло на пожарогасителя: 18кг

Съдържание на прах в пожарогасителя: 12кг

Температурен интервал: -30С -60С

Максимално работно налягане: 18bar

Тестово налягане: 27bar

Работен газ: Азот 

Минимална дебелина на цилиндъра: 1.30мм

Материал: St12/DC01

Пожарен клас: 43А 233B C

Размер на опаковката: 19X20X71cmВъншен диаметър: ф320мм

Обем: 59л.

Дължина на цилиндъра: 875мм

Тегло на цилиндъра: 32кг.

Тегло на пожарогасителя: 93кг.

Съдържание на прах в пожарогасителя: 50кг

Температурен интервал: -20С -55С

Максимално работно налягане: 15bar

Тестово налягане: 35bar

Работен газ: Азот 

Минимална дебелина на цилиндъра: 3.0мм

Материал: HP295/B440HP 

Пожарен клас: 55А II B C

Размер на опаковката: 63X50X111cm


Външен диаметър: ф450мм

Обем: 109л.

Дължина на цилиндъра: 875мм

Тегло на цилиндъра: 38кг.

Тегло на пожарогасителя: 123кг.

Съдържание на прах в пожарогасителя: 100кг

Температурен интервал: -20С -55С

Максимално работно налягане: 15bar

Тестово налягане: 35bar

Работен газ: Азот

Минимална дебелина на цилиндъра: 3.0мм

Материал: HP295/B440HP 

Пожарен клас: 55А II B C

Размер на опаковката: 83X50X111cm


ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВИДЕО:


ОБЩО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА:

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ

Пожарогасителите се опаковат в хартиени или полиетиленови опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината.Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирания сервиз на фирма "Пожарна Техника" ООД.


Етикети: пожарогасител, прахов, ABC, Торнадо, BC

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!