Shopping Cart
БИЛДОЙЛ-К - хидрофобно кофражно масло

БИЛДОЙЛ-К - хидрофобно кофражно масло

За директна употреба върху сух кофраж...

Price: 18.00лв. без ДДС: 15.00лв.

За директна употреба върху сух кофраж


Индустриална химия
Състав: Композиция от растителни масла, нефтопродукти, консервант.
Технически данни: Външен вид: прозрачна течност; мирис: на нефтопродукти;
Сфери на приложение В строителството, като антиадхезив.
Начин на употреба: Директно върху сух кофраж /100 – 150 g /м2
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Съвети за безопасност: Рискови фрази: R 10 запалим; R21/22, вреден при контакт с кожата и при поглъщане;R 36/38, дразнещ очите и кожата;R 43 възможна е сенсибилизация при контакт с кожата;R51/53 вреден за водни организми; Фрази за безопасност: S 2 да се пази далеч от достъп на деца;S16 да се държи далеч от източници на запалване, да не се пуши;S29 да не се изпуска в канализацията;S37/39 да се работи с гумени ръкавици и предпазни средства за лице/очи;S 60 продуктът и опаковката му се третират като опасен отпадък;S62 при поглъщане да не се предизвиква повръщане, да се търси медицинска помощ.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. Срокна годност: 24 м. Съхранение: в закрити складови помещения при t 0-30С ;.ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка: ПЕТ бутилка 5 л.; Метален варел 200 л.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър

Етикети: Билдойл-К, Индустриална химия, препарат, безконтактно миене, himia.bg

Ajex LTD - BULGARIA - 1505 Sofia, Cherkovna str. #53 Tel.+359.2.4444.116; +359.885.190.299; +359.889.021.131 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!