Shopping Cart
  • Дезинфктанти за ръце Хендисепт
  • Разрешително за биоцид - Айекс
  • Дезифектант спрей 100 мл
  • Разрешително за биоцид - Айекс
  • Дезинфктанти за ръце Хендисепт
  • Разрешително за биоцид - Айекс
  • Дезифектант капки 50 мл

Последни продукти в Айекс

Най-новото при нас

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!