Shopping Cart
ХИПО - почиства и дезифекцира - Биоцид - 25 кг. туба

ХИПО - почиства и дезифекцира - Биоцид - 25 кг. туба

Комбиниран - почистващ и дезинфекциращ препарат за CIP метод. Съдържа активен хлор! Алкален, непенлив препарат. Премахва мазнини и белтъци. Широкоспектърен...

Price: 60.00лв. без ДДС: 50.00лв.

Комбиниран - почистващ и дезинфекциращ препарат за CIP метод. Съдържа активен хлор! Алкален, непенлив препарат. Премахва мазнини и белтъци. Широкоспектърен дезинфектант. Разрешение на МЗ № 1625-1/17.04.2014 г.

За комбинирано ежедневно почистване и дезинфекция на алкалоустойчиви повърхности от всякакъв вид в производствата на хранително-вкусовата промишленост, като например маслопреработвателни, месопреработвателни производства, обществени кухни и др.

Предназначен е за почистване и дезинфекция на пластмасови касетки чрез съдомиялна машина без пяна. Препоръчва се и за почистване и дезинфекция на работни повърхности, подове, облицовъчни плочки, работни маси,транспортни ленти, сатъри, дъски за нарязване, гумирани престилки, ботуши, ножове, форми и др. Като терминален дезинфектант за повърхности в доилни системи и охлаждащи резервоари за мляко.

Спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно. Разтворите на натриевия хипохлорит се свързват с протеините на клетъчната мембрана, инхибират жизненоважни цитоплазмени метаболитни реакции и предизвикват деструкция на микробната клетка.

Внимание: Не е подходящ за месинг, мед, поцинковани повърхности!

Начин на употреба

Под формата на разтвор с концентрация 3-10 % според степента на замърсяване посредством CIP/ ЦИП ( затворени) системи, чрез напръскване, накисване, ръчно.

Време за въздействие 20 – 30 минути.

След почистване да се изплакне с питейна вода.

Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване.

Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.

Свойства и предимства:

  • Комбинира почистване, обезмасляване, обезмирисяване, избелване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства
  • Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие
  • Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци.
  • Наличието на активен хлор предпазва и от образуването на депа протеини.
  • Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода.
  • Изключително подходящ за вътешни повърхности на машини и съоръжения- CIP метод на почистване, но и за външна терминална дезинфекция
  • Избелва петна от кръв, подправки, дъбилни вещества, вино, бирен накип и др.
  • Лесно се изплаква.


Индустриална химия
Състав: Съдържа натриев хидроксид, натриев хипохлорит, комплексообразуватели.
Технически данни: Външен вид: жълтеникава течност; Мирис: на хлор; Плътност: 1,18 – 1,20; Съдържание на активен хлор: 40 г/ кг. Не съдържа силикати. Съдържание на фосфати в препоръчаните концентрации на работните разтвори – няма.
Сфери на приложение За комбинирано ежедневно почистване и дезинфекция на алкалоустойчиви повърхности от всякакъв вид в производствата на хранително-вкусовата промишленост, като например маслопреработвателни, месопреработвателни производства, обществени кухни и др. Предназначен е за почистване и дезинфекция на пластмасови касетки чрез съдомиялна машина без пяна. Препоръчва се и за почистване и дезинфекция на работни повърхности, подове, облицовъчни плочки, работни маси,транспортни ленти, сатъри, дъски за нарязване, гумирани престилки, ботуши, ножове, форми и др. Като терминален дезинфектант за повърхности в доилни системи и охлаждащи резервоари за мляко. Спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно. Разтворите на натриевия хипохлорит се свързват с протеините на клетъчната мембрана, инхибират жизненоважни цитоплазмени метаболитни реакции и предизвикват деструкция на микробната клетка. Внимание: Не е подходящ за месинг, мед, поцинковани повърхности! СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА * Комбинира почистване, обезмасляване, обезмирисяване, избелване и дезинфекция в една стъпка, като спестява време и средства * Бактерициден, фунгициден, вирусоциден спектър на действие * Ефективен при разтваряне на растителни и животински мазнини и белтъци. * Наличието на активен хлор предпазва и от образуването на депа протеини. * Икономичен и ефективен както при твърда, така и при мека вода. * Изключително подходящ за вътешни повърхности на машини и съоръжения- CIP метод на почистване, но и за външна терминална дезинфекция * Избелва петна от кръв, подправки, дъбилни вещества, вино, бирен накип и др. * Лесно се изплаква.
Начин на употреба: Под формата на разтвор с концентрация 3-10 % според степента на замърсяване посредством CIP/ ЦИП ( затворени) системи, чрез напръскване, накисване, ръчно. Време за въздействие 20 – 30 минути. След почистване да се изплакне с питейна вода. Контролът на концентрацията може да се осъществява чрез измерване на специфичната кондуктивност или чрез титруване. Кривите на проводимост и инструкциите за титруване могат да Ви бъдат предоставени.
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Съвети за безопасност: Опасни вещества: съдържа повече от 5% натриев хидроксид и по-малко от 5% натриев хипохлорит като активен хлор. Символи за опасност: С, корозивно действащ. Рискови фрази: R35 причинява тежки изгаряния. R31 при контакт с киселини отделя токсичен газ-хлор. R37 дразни дихателните пътища. R50 силно токсичен за водни организми. Фрази за безопасност: При попадане в очите незабавно да се изплакнат с вода при отворен клепач в продължение на 15 минути и да се потърси медицинска помощ. Веднага да се съблече замърсеното облекло и обувки. При контакт с кожата веднага да се измие обилно с вода. При работа с препарата да се използват подходящо работно облекло, ръкавици и предпазни средства за лицето/очите. В случай на инцидент или неразположение незабавно да се потърси медицинска помощ. Да не се смесва с киселини.
Други указания: Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване.
Опаковка: ПЕ бутилка 1 кг.; ПЕ туба 25кг.

Етикети: Индустриална химия

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!