Shopping Cart
КАЛЦ КИЛЪР  - 10 кг.

КАЛЦ КИЛЪР - 10 кг.

Препарат за почистване на охладителни и отоплителни системи от ръжда, котлен камък и замърсявания. Съдържа комплексообразуватели.Начин на употреба:- за почистване...

Price: 36.00лв. без ДДС: 30.00лв.

Препарат за почистване на охладителни и отоплителни системи от ръжда, котлен камък и замърсявания. Съдържа комплексообразуватели.

Начин на употреба:

- за почистване на радиатори, котлета и др.- до 1:10 с вода в системата, при работна температура, поне 30 мин.
Следва промиване с вода и зареждане с оригинална течност;
- за омекотяване на твърда вода- за понижаване на твърдостта с 10 германски градуса се препоръчва прибавяне на 6 кг.от препарата за 1 куб.м. вода;

Продуктът е за професионална употреба.Биоразградим.Информационен лист за безопасност се предоставя на потребителите. Да се спазват инструкциите за безопасна употреба и съхранение.

Бутилка 10 кг.

Индустриална химия
Състав: ЕДТА и вода;
Технически данни: Външен вид: течност; мирис: специфичен; плътност:1,10; рН на 1%-ен разтвор – 9.
Начин на употреба: *за почистване на радиатори, котлета и др.- до 1:10 с вода в системата, при работна температура, поне 30 мин. Следва промиване с вода и зареждане с оригинална течност; *за омекотяване на твърда вода- за понижаване на твърдостта с 10 германски градуса се препоръчва прибавяне на 6 кг.от препарата за 1 куб.м. вода;
Екологичност: Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда.
Съвети за безопасност: Символи за опасност: няма. Рискови фрази: няма; Фрази за безопасност: S 26, при контакт с очите – обилно промиване с вода;S 27, незабавно да се съблече замърсеното облекло;S 28, след контакт с кожата да се измие обилно с вода;S 37/39, да се носят защитни ръкавици и предпазни средства за лицето/очите; S45, при инцидент или неразположение, да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикетът.
Други указания: Срок на годност: 24 м. ; Съхранение:В оригинална опаковка при температура от 0 до 30°С; . Да се пази от замръзване; Опаковката се изхвърля само напълно празна на определените за това места. Продуктът е предназначен за професионална употреба. ИЛБ се предоставя при поискване. САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА
Опаковка: ПЕ туба 10 кг.

Етикети: Битова химия, Индустриална химия

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!